Kerkbalans 2021

De Lebuinusgemeente is een actieve en betrokken gemeenschap waarin jong en oud zich welkom voelt. We volgen het spoor van een eeuwenoude geloofstraditie in een prachtige kerk. Tegelijkertijd zetten we in onze vieringen en vele andere activiteiten voortdurend stappen en slaan nieuwe wegen in. Dit leidt tot meer groei en bloei van onze gemeente. Dat is ook van grote betekenis voor de stad Deventer en omgeving.

Wij nodigen u graag uit om mee te doen aan de actie Kerkbalans

U kunt zich voorstellen dat deze ontwikkelingen van groei, maar ook het behoud van al het prachtige wat we in de kerk van Deventer hebben, kosten met zich meebrengen.

We willen dit jaar er heel hard aan werken dat de geloofsviering en –vorming van nu gewaarborgd blijft en dat we dit ook voor de toekomstige generaties mogelijk blijven maken. Dit doen we graag samen met u!

We hebben dit jaar een bedrag nodig van 250.000 euro. Uw steun is hiervoor echt nodig. In ons kerkblad “de Wervel” van februari kunt u lezen waaraan we dit geld besteden. Helpt u mee en investeert u samen met ons in de toekomst van de Lebuinusgemeente en haar eeuwenoude kerk?

We danken u alvast hartelijk voor uw steun en zien uw bijdrage, in welke vorm dan ook, graag tegemoet.

Tot ziens in de Lebuinuskerk!

Direct bijdragen aan KerkbalansBetaling Kerkbalans in termijnen

  • Ik vind het belangrijk dat het werk van de Protestantse Gemeente Deventer kan worden voortgezet.
  • **SEPA-machtiging: Door verzending van dit formulier geeft u de Protestantse Gemeente Deventer met incassant-id: NL16ZZZ302584829418 toestemming om doorlopend incasso-opdrachten te sturen aan uw bank om het bedrag van uw rekening af te schrijven wegens Kerkbalans en u geeft uw bank toestemming om het bedrag van uw rekening af te laten schrijven overeenkomstig deze opdracht. U kunt een afschrijving altijd laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank.